Coaching

Coaching

A coaching számomra mindig egy izgalmas utazás, amihez a kölcsönös bizalom és kapcsolódás teremti meg a szilárd alapot: egy gondolatébresztő és kreatív folyamat, amiben olyan új dolgokat próbálunk ki, amikkel elérheted célodat. Mindezt azért tesszük, mert ez az út vezet ahhoz, hogy képessé válj elérni személyes és szakmai lehetőségeid maximumát. Az ülések során tudatosabbá válsz azzal kapcsolatban, ami az életedben történik. Nem elméleti modellek után kutatunk, hanem arra fókuszálunk, ami beválik a gyakorlatban. Minél többet teszel bele ebbe a munkába, annál többet veszel ki belőle. Tőlem figyelmet és struktúrát kapsz, Te hozod a témát. Arra is készülj fel, hogy a coaching alatt valószínűleg lesznek feszültséggel teli pillanatok, időszakok, amikor különféle kihívásokkal találhatod szemben magad. Ez a munka természetes velejárója, és ahogy haladunk, ezekből megerősödve lépsz majd tovább. Módszereimben integrált megközelítést alkalmazok az aktuális helyzetnek megfelelően. Szemléletemet nagyban formálták a tranzakcióanalízis és a Gestalt felfogás.

A munka és az alkotás világában időnként mindenki kerül olyan helyzetbe, amikor önismeretre, beszélgetőtársra, új harmónia megteremtésére van szüksége. Ebben lehetek partnered egyéni coachingban.

Mi történik egyéni coachingban?

A coaching ülések során jellemzően beszélgetünk. A beszélgetés alatt megkeressük mi az, ami állandó, tartós és stabil benned, melyek azok a belső és külső erőforrásaid, amelyekre támaszkodhatsz menet közben. Helyzettől függően többféle módszert alkalmazok. Sokszor haladunk a klasszikus Grow-modell alapján: a célok meghatározását a jelenlegi helyzet feltárása, majd a lehetőségek számbavétele követi, végül pedig összefoglaljuk hol tartunk és milyen változások, vállalások történtek. A folyamat része az önismereti munka és egy új egyensúly megtalálása, amely a változáshoz való tudatos hozzáállásod révén jön létre. Ez a tanulási folyamat sok kis lépésből, apró mozzanatból áll, miközben azt is megtanuljuk, hogyan ünnepeljük meg a látványos mellett akár a legkisebb sikereket is. A beszélgetések hatására tudatosabbá és hatékonyabbá válik a kommunikációd is.

Általában kéthetente találkozunk, 8-12 alkalommal, egy-egy ülés 60-90 percig tart. Igény szerint az alkalmak száma növelhető, csökkenthető

Melyek a leggyakrabban előforduló témák egyéni coachingban?

 • vezetői készségek fejlesztése
 • időgazdálkodás, delegálás
 • teljesítmény visszaesése, kiégés
 • munkakörváltás, új felelősségi körök belépése
 • csapat motiválása
 • nehéz döntési helyzetek
 • karrierváltás
 • stresszkezelés, felettesekkel való viszony kezelése
 • amikor a megszokott jó gyakorlataink nem működnek
 • konfliktuskezelés
 • önismeret, önreflexiós készség fejlesztése
 • illetve bármilyen elakadás, egyensúlyvesztés

Mi történik csoportos coachingban?

Itt leggyakrabban az akciótanulás módszerét alkalmazzuk: különböző területekről érkező emberek dolgoznak együtt kiscsoportban egy-egy résztvevő kérdésén, problémáján, én pedig team coachként facilitálom a közös munkát. A csoportban megjelenő többféle nézőpont elsődleges haszna, hogy a megoldásokat másokkal közösen, egymás tapasztalataira építve dolgozzuk ki. Az ülések során mindenki lesz felváltva témagazda és segítő is. A módszer jól működik például tréningek utánkövetéseként, amikor azt nézzük meg, kinek hogyan sikerül átültetni a gyakorlatba a tanultakat, ki milyen kihívással találkozik az alkalmazás során. A tapasztalatok megosztása révén nemcsak az esetet hozó személy, hanem a csoport többi tagja is mindig tanul valami újat.

Általában három-négy hetente találkozunk, 6-8 alkalommal, egy-egy alkalom általában 4 órás. Igény szerint az alkalmak száma növelhető, csökkenthető.

Melyek a leggyakrabban előforduló témák csoportos coachingban?

 • tréningek utánkövetése
 • vezetők fejlesztése
 • együttműködési készségek
 • előre nem látható helyzetekkel való megbírkózás
 • projektmunka hatékonysága
 • önismeret, önreflexió
 • kommunikáció javítása

Mi történik team coachingban?

Itt egy olyan teammel dolgozom együtt team coachként egy kiválasztott közös témán, amelynek tagjai az életben is egy csapatot alkotnak. A csapattagok a célok elérésében egymásra vannak utalva, csak együtt tudnak valódi eredményt felmutatni. A csoportdinamikák felszínre hozása, a csapat belső egyensúlyának megtalálása, újradefiniálása állnak a találkozásaink középpontjában. Ahogy változik a csapat, úgy változik a tágabb szervezeti kultúra is: az elöbbi kihat az utóbbira és fordítva.

A coaching alkalmak során külön hangsúlyt fektetünk arra, hogy a csapattagok ténylegesen meg tudjanak érkezni a találkozókra és ne csak úgy „beessenek” oda a rengeteg teendő szorításában – ez azért fontos, mert csak aktív részvétellel, nyitott és őszinte, bizalmi légkörben tudunk érdemi munkát végezni. E légkör kialakulását különféle ráhangolódási és figyelem összpontosítási gyakorlatokkal is segítem, melyek illeszkednek az adott helyzethez és a csapatod stílusához.
Átfogó szervezetfejlesztési program részeként a team coaching nagyban képes növelni a program hatékonyságát.

Az alkalmak száma és egy-egy találkozó időtartama esetenként változó, de egy folyamat legalább 4-6 alkalomból áll.

Melyek a leggyakrabban előforduló témák team coachingban?

 • közös értékek tudatosítása gyakorlati példákon keresztül
 • együttműködési készségek fejlesztése, gátló tényezők feltárása
 • a csapatmunka hatékonyságának növelése
 • konfliktusok feloldása
 • megtartó szervezeti kultúra kialakítása és erősítése
 • önismeret, önreflexiós készség fejlesztése